تصاویری از حضور بندرگزی ها در بین سیل خروشان زائران پیاده حرم امام حسین (ع).

 

bandargazkarbala9812741

bandargazkarbala9812741

bandargazkarbala9812741

bandargazkarbala9812741

bandargazkarbala9812741

bandargazkarbala9812741

bandargazkarbala9812741

bandargazkarbala9812741

bandargazkarbala9812741

bandargazkarbala9812741

bandargazkarbala9812741

bandargazkarbala9812741