یک شهروند کلاله ای در سال 84 در اعتراض به ساخت کارخانه سیمان در دل طبیعت استان گلستان یاداشتی به کیهان ارسال کرد که منتشر شد.

به گزارش کناره، سید رضا حسینی یکی از شهروندان شهرستان کلاله با ارسال یاداشتی به کیهان، عواقب ساخت کارخانه سیمان را در دل طبیعت استان گلستان به مسئولین گوش زد کرد.

منبع:کلاله خبر