دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز به عنوان دبیر هیأت والیبال استان گلستان انتخاب شد.

ملی پوش والیبال بانوان ایران گفت: تنها در صورت پذیرفتن شرط رعایت حجاب به تیم باژیکی ملحق میشوم.

رئیس واحد بندرگز با توجه به موفقیت‌های بیشمار علمی دانشجویان ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با توسعه و ترویج ورزش همگانی و قهرمانی و احداث مجتمع‌ها و سالن‌های بزرگ ورزشی و سرمایه‌گذاری مادی و معنوی در امر ورزش نقش موثری در ارتقای تربیت بدنی و سرمایه‌گذاری سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در زمینه ورزش داشته است.

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی بندرگز و قهرمان پرورش اندام جهان تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی بزرگترین دانشگاه حضوری جهان را به عنوان افتخار برای خود یاد کرد.

تازه ترین اخبار