تصاویر زیر مربوط به زندانیان ایرانی مقیم آمریکا است که اخیرا با زندانیان آمریکایی حاضر در ایران مبادله شدند.

شهید نواب صفوی یکی از طلبه های به نام و محبوب در میان مردم محسوب می شد.

برای دیدن تصاویر فتوطنزی لازم است فقط با جنبه ها وارد شوند.

نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی غرب استان گلستان در کانال انتخابات استان اعلام شد.

تازه ترین اخبار