شهید نواب صفوی یکی از طلبه های به نام و محبوب در میان مردم محسوب می شد.

 به گزارش کناره؛ سید مجتبی میرلوحی معروف به نواب صفوی در سال ۱۳۰۳ در محلهٔ خانی‌آباد تهران و در خانواده‌ای از روحانیان به دنیا آمد. 

وی رهبری فداییان اسلام در جریانات مبارزه با استعمار و رژیم پهلوی را به عهده داشت و پس از چند سال زندانی های پی در پی، اعدام شد. 

در ادامه تصویری از حکم اعدام شهید نواب صفوی که به دستان آلوده نظام پهلوی امضا شد، را خواهید دید.