ساعت ۹ و نیم شامگاه سه شنبه جسد جوان حدوداً ۲۸ ساله در داخل خودرو در خیابان_امام_خمینی (ره) گرگان کشف شد.

 

فرمانده انتظامی گرگان از کشف جسد جوان ۲۸ ساله در داخل خودرو در خیابان امام خمینی (ره) گرگان خبرداد

سرهنگ محمد شیرازی : ساعت ۹ و نیم شامگاه سه شنبه جسد جوان حدوداً ۲۸ ساله در داخل خودرو در خیابان امام خمینی (ره) گرگان کشف شد

وی افزد: جنازه این فرد به برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی فرستاده شد

شیرازی تأکید کرد: نمی توان اظهار نظر کرد که این اتفاق قتل بوده بلکه باید پزشکی قانونی نظر خود را اعلام کند