معاون مهندسی و توسعه شرکت آب وفاضلاب استان گلستان از پیشرفت 69 درصدی طرح توسعه سازه ها ، واحدهای تاسیساتی و تجهیزاتی تلمبه خانه اصلی فاضلاب شهر بندرگز خبر داد.

به گزارش کناره، مهندس ابوالفضل رحیمی گفت: عملیات احداث سازه تلمبه خانه اضطراری (کنارگذر) انتقال فاضلاب شهر بندر گز ،احداث سازه پست پاساژ کمپکت و توسعه ساختمان نگهبانی و احداث ساختمان  ترانس و LV در حال اجرا است.

وی تهیه یک دستگاه دیزل ژنراتور 600 کیلووات آمپر ،6 دستگاه تلمبه مستغرق تلمبه خانه اصلی ،2 دستگاه تلمبه مستغرق تلمبه خانه اضطراری کنار گذر و تابلو برق اصلی (MCC)  تلمبه ها و تابلو برق دیزل ژنراتور را از اقدمات انجام شده جهت توسعه تلمبه خانه فاضلاب بندرگز عنوان کرد.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب وفاضلاب استان گلستان خاطرنشان کرد: طرح توسعه تلمبه خانه و طراحی خط دوم انتقال فاضلاب شهر بندر گز بر اساس فاضلاب تولیدی برای جمعیت سال مقصد(سال 1415) انجام  شده است./ایسنا