مالک یک دستگاه پراید برای بسته نگاه داشتن درب صندوق از قفل معمولی استفاده کرده است.

 

ابتکار در صندوق عقب پراید! + عکس