طی این سال ها، او علاوه بر حضور مستقیم در میادینِ نبرد، همواره به عنوان استاد زبردست و متهور برای نوآموزان پاسدار و بسیجی شناخته می شد.

به گزارش کناره به نقل از مشرق، چند روزی از پروازِ سردار «حاج محمد ناظری» فرمانده ی یگان تکاوران دریایی سپاه در منطقه عملیاتی «نازعات» می گذرد. مردی که از نخستین هفته های پس از انقلاب اسلامی، به «سپاه پاسداران» پیوست و تا روز قبول «قطعنامه‌ی 598» جبهه های جنگ را ترک نکرد. طی این سال ها، او علاوه بر حضور مستقیم در میادینِ نبرد، همواره به عنوان استاد زبردست و متهور برای نوآموزان پاسدار و بسیجی شناخته می شد و بسیاری از سردارانِ فعلی سپاه، از جمله «حاج قاسم سلیمانی» حضور در دوره های آموزشی او را تجربه کرده اند.

«حاج محمد ناظری» پس از پایان جنگ با رژیم بعثی عراق، میدانِ جهاد و مقاومت را رها نکرد و زندگی جهادی خود را در نیروی دریایی سپاه ادامه داد. از او یکی از عوامل بازداشت متجاوزان آمریکایی و انگلیسی به آب های مرزی کشورمان یاد می شود.

این سردارِ بی ادعا و استاد دلسوز، سرانجام در 61 سالگی، به دیدار یارانِ شهیدش مشرف شد و پیکرش در «امام زاده علی اکبر چیذر» آرام گرفت.

روحمان با یادش شاد

هدیه به روح بلند پروازش صلوات

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

تصاویر/
«محمد ناظری» در سال های میانی دهه‌ی 30 شمسیتصاویر/
«محمد ناظری»(ایستاده، نفر اول  از چپ) در سال های میانی دهه‌ی 40 شمسی
تصاویر/
«محمد ناظری» اواخر دهه‌ی 40 شمسی
تصاویر/
«محمد ناظری»(ایستاده، نفر اول از چپ) 
تصاویر/
«محمد ناظری» 
تصاویر/
«محمد ناظری» ایستاده، نفر دوم از چپتصاویر/
«محمد ناظری» نشسته، نفر سوم از چپتصاویر/
«محمد ناظری» ایستاده، نفر سوم از چپتصاویر/
«محمد ناظری» نشسته، نفر دوم از راستتصاویر/تصاویر/
«محمد ناظری» ایستاده، نفر وسطتصاویر/تصاویر/تصاویر/تصاویر/تصاویر/
«محمد ناظری» و «مرتضی مسعودی»تصاویر/تصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/تصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/تصاویر/تصاویر/تصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/تصاویر/تصاویر/تصاویر/تصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/تصاویر/تصاویر/تصاویر/تصاویر/تصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نما
شهید «اسماعیل دقایقی» نیز در تصویر دیده می شود(ایستاده، نفر چهارم از چپ)تصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نماتصاویر/ استادِ سردارانِ سپاه در 100 نما