برای دیدن تصاویر فتوطنزی لازم است فقط با جنبه ها وارد شوند.

 فتوطنز این هفته رو با سفر جنجالی هیئت دولت به اروپا شروع کردیم و بعد از اون راهی شورای شهر شدیم و سری به نماینده های خواب و بیدار این شورا زدیم، این وسط دیدیم اگه از روزهای آخر نمایندگی مجلسی ها راحت بگذریم کم لطفی کردیم؛ دست آخر هم راهی پاستور شدیم تا سر شوخی رو با سخنگوی دولت باز کنیم.

بازار سلفی گرفتن ها در دیدار ایرانیان مقیم ایتالیا با هیئت دولت بسیار گرم بود.
لطفا با جنبه ها وارد شوند +تصاویر
لطفا با جنبه ها وارد شوند +تصاویرلطفا با جنبه ها وارد شوند +تصاویرلطفا با جنبه ها وارد شوند +تصاویرلطفا با جنبه ها وارد شوند +تصاویرلطفا با جنبه ها وارد شوند +تصاویر


این هفته در خیابان بهشت، نمایندگان شورای شهر عجیب سرشان گرم بود.
لطفا با جنبه ها وارد شوند +تصاویرلطفا با جنبه ها وارد شوند +تصاویرلطفا با جنبه ها وارد شوند +تصاویرلطفا با جنبه ها وارد شوند +تصاویر


مجلس شورای اسلامی این هفته بیشتر شبیه مجلس گل و بلبل بود.
لطفا با جنبه ها وارد شوند +تصاویرلطفا با جنبه ها وارد شوند +تصاویر


نشست علمی انقلاب اسلامی و تحولات منطقه، عباس عراقچی را به فکر فرو برد.
لطفا با جنبه ها وارد شوند +تصاویرلطفا با جنبه ها وارد شوند +تصاویر


بوی عیدی و سفر به آمریکا تا بایدها و نبایدهای یارانه، از مهمترین موضوعاتی بودند که در نشست این هفته سخنگوی دولت مطرح شدند.
لطفا با جنبه ها وارد شوند +تصاویرلطفا با جنبه ها وارد شوند +تصاویرلطفا با جنبه ها وارد شوند +تصاویر