روز گذشته رویترز گزارشی از پیست‎ اسکی دیزین با عنوان «در دامنه‌های ایران» منتشر ساخت که متاسفانه نشان می‌دهد وضعیت حجاب در پیست‌های اسکی تا چه حد تأسف بار است.

 

تصاویر رویترز از بد حجابی در پیست‌ اسکی دیزین
 
تصاویر رویترز از بد حجابی در پیست‌ اسکی دیزین
 
تصاویر رویترز از بد حجابی در پیست‌ اسکی دیزین
 
تصاویر رویترز از بد حجابی در پیست‌ اسکی دیزین
 
تصاویر رویترز از بد حجابی در پیست‌ اسکی دیزین
 
تصاویر رویترز از بد حجابی در پیست‌ اسکی دیزین
 
تصاویر رویترز از بد حجابی در پیست‌ اسکی دیزین
 
تصاویر رویترز از بد حجابی در پیست‌ اسکی دیزین
 
تصاویر رویترز از بد حجابی در پیست‌ اسکی دیزین
 
تصاویر رویترز از بد حجابی در پیست‌ اسکی دیزین
 
تصاویر رویترز از بد حجابی در پیست‌ اسکی دیزین
 
تصاویر رویترز از بد حجابی در پیست‌ اسکی دیزین
 
تصاویر رویترز از بد حجابی در پیست‌ اسکی دیزین
 
تصاویر رویترز از بد حجابی در پیست‌ اسکی دیزین
 
 
تصاویر رویترز از بد حجابی در پیست‌ اسکی دیزین

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تازه ترین اخبار