سردار آزمون بعد از عمل جراحی بینی اولین تصویر خود را منتشر کرد.

به گزارش کناره، سردار آزمون که به دلیل مشکلات تنفسی مجبور شد به مونیخ رفته و بینی خود را به دست جراحان بسپارد، اولین تصویر از خودش را بعد از این عمل منتشر کرد. چهره مهاجم ایرانی روستوف(Rostov) کاملا متحول شده و از این پس باید با احتیاط بیشتری در میادین حاضر شود.

change the face of postoperative test sardar weather

change the face of postoperative test sardar weather1