ميمونه كلته بانوي معلول و با اراده گميشاني با دستان هنرمندش به زندگي خود و خانواده اش رونقي دوچندان بخشيده است.

به گزارش کناره، ميمونه كلته بانوي ميانسال و  پرتلاش و با انگيزه گميشاني علي رغم معلوليت از ناحيه پا هرگز در زندگي ناميد نشده  و از همان دوران كودكي از  مادر و خواهر بزرگترش هنر سوزن دوزي و قاليبافي را فرا مي گيرد و همواره تلاش مي كند توانمندي خود را به عنوان يك زن تركمن ثابت كند .

حالا كلته بيش از 25 سال است كه با دستان توانمندش هنر زيباي بانوان تركمن را در سوزن دوزي و قاليبافي به رخ مي كشد و  پس از گذران سالها صاحب خانواده و سه فرزند است و زندگي خودش را به خوبي و زيبايي اداره مي كند

اين مادر فداكار و هنرمند با سرانگشتان هنرمند خود نا اميدي را نااميد كرد و علاوه بر كمك به اقتصاد خانواده به زندگيش رنگ و جلايي ويژه بخشيده است.

k1

k2

k3

k5

k7

k8

k9

k10

k11