وقتی چشم از دنیا فرو می بندیم گفته می شود لحظاتی سخت در انتظارمان است فاعتبروا یا اولی الابصار...

به گزارش کناره، خیلی ها زندگی را سخت را می گیرند اما دنیای بعد از مرگ سخت تر به نظر می رسد چرا که دستمان از دنیای بیرون کوتاه شده و دیگر کاری از بر نمی آید و این اعمال خوب و بد است که از ما به جای می ماند تا باعث شود عبور از این مراحل برایمان آسان باشد.

لختی درنگ، از خداحافظی با دنیا تا تاریکی قبر +تصاویر

اول بدن هایشان در اینجا شسته می شود

 

لختی درنگ، از خداحافظی با دنیا تا تاریکی قبر +تصاویر

بعد کفن پیچشان می کنند

 

لختی درنگ، از خداحافظی با دنیا تا تاریکی قبر +تصاویر

بعد کفنشان را می بندند

 

لختی درنگ، از خداحافظی با دنیا تا تاریکی قبر +تصاویر

چندی در سردخانه می مانند

 

لختی درنگ، از خداحافظی با دنیا تا تاریکی قبر +تصاویر

تا کنار قبر آورده می شوند

 

لختی درنگ، از خداحافظی با دنیا تا تاریکی قبر +تصاویر

سرازیری سختی است.

 

لختی درنگ، از خداحافظی با دنیا تا تاریکی قبر +تصاویر

بازمانده ها طوری نگاه می کنند که انگار این سرنوشت از آنشان نیست

 

لختی درنگ، از خداحافظی با دنیا تا تاریکی قبر +تصاویر

و این آخرین صحنه از دنیاست.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تازه ترین اخبار