مدیرکل ارتباطات و فناری اطلاعات گلستان از هم استانی‌ها خواست با تماس با سامانه رایگان ۱۹۵ تخلفات دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان را گزارش کنند.

قرنجیک گفت: از امروز با خروج سامانه بارشی تاپایان هفته پایداری هوا و افزایش دما در استان گلستان پیش بینی می شود.

توجه به پاکسازی لباس‌ها پس از ورود به خانه، نکته ای اساسی برای پیشگیری از ورود ویروس کرونا به داخل خانه است.

تازه ترین اخبار