داماد روحانی برای ثبت نام در مجلس با همسرش رفت

کامبیز مهدی زاده داماد پرحاشیه روحانی برای نمایندگی مجلس از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو ثبت نام کرد