کشت سیاه دانه و زیره سبز در گلستان توسعه می یابد .

 به گزارش کناره ، مجری طرح کشت گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت :با همکاری مراکز تحقیقات و دانشگاه ها برای هر استان گیاهان دارویی متناسب با اقلیم و فرهنگ کشاورزان مشخص شده است .

حسین زینلی گفت : با توجه به وسعت مناطق دیم و پیشینه گلستان در کاشت این گیاهان ، توسعه این گیاهان در دستور کار است .

وی افزود : دسترسی به بذرهای استاندارد ، تکمیل زنجیره تولید ، کاشت و برداشت مکانیزه ، و برند سازی از جمله راهکارهای توسعه کشت گیاهان دارویی است .

او گفت : برای کشت پایدار گیاهان دارویی نیاز است فرآوری و صنایع تکمیلی نیز گسترش یابد.

زینلی افزود : با تشکیل اتحادیه ملی گیاهان دارویی قصد داریم از کشاورزان فعال در این بخش حمایت کنیم.

انتهای پیام/