هرساله تیترهایی مشخص از سوی منافقین در حمایت از قشر زحمتکش معلم انتشار می یابد؛ از «مرگ خاموش معلم» تا ده ها تیتر چشم نواز!!! دیگر...

 

شکی نیست قشر فهیم معلم مطالبات بحقی دارد که در بحبوحه کش و قوس های سیاسی کمرنگ شده و کمتر به آن پرداخته شده است؛ اما هدف نفاق از تیترهای ثابت هرساله چیست؟

آیا اعلان مطالبات از سوی فرهنگیان به منزله نومید شدن از نظام جمهوری اسلامی است؟ آیا تجمعات صنفی نشانگر قهر قشر معلم از نظام است؟ یا اینکه مطالبات صنفی یک حرکت طبیعی در همه نظام های مردم سالار دنیاست؟

بدیهی ست معلمان کشور همواره در خوشی و ناخوشی ها و علیرغم مطالبات به حق خود، پای نظام خود ایستاده اند و این مسئله را بارها و بارها در بزنگاه های گوناگون نشان داده اند.

حال سوال اینجاست؛ علت تیترهای حمایت گونه منافقین در ایام بزرگداشت مقام معلم چه می تواند باشد؟

شاید پاسخ را بتوان به دو دلیل مرتبط دانست: اول و عمده ترین دلیل، پاک کردن تاریخچه قساوت خود نسبت به معلمان؛ دوم موج سواری بر مطالبات برحق فرهنگیان که کار همیشگی آنان است.

حافظه تاریخی ملت یادآوری می کند که در روز بزرگداشت مقام معلم سال 62، منافقین در دو شهر ایران اسلامی؛ هدایایی مشابه به دو معلم زحمتکش تقدیم کردند:

قاسم آذر ارجمند معلم لنگرودی که در چنین روزی با تهیه قرص نانی عازم خانه اش بود و در بین راه توسط دو منافق موتور سوار و با اصابت تیر به ناحیه گلو و قلب به شهادت رسید و کمیل فرزانگان مدیر مدرسه ای در شهر رضا که در همان تاریخ توسط بمب کارگذاری شده منافقین به شهادت رسید.

اینچنین است که منافقین همه ساله تلاش می کند تا با انتشار یادداشت هایی طویل خود را حامی معلمان نشان داده و جنایات خود را نسبت به معلمان پنهان نمایند؛ شیوه ای نخ نما شده که سال هاست برای ملت ایران و اقشار گوناگون منجمله فرهنگیان رنگ و بویی نداشته و ندارد.

البته حمایت منافقین از فرهنگیان به همین جا ختم نمی شود و 156 نفر از جامعه فرهنگیان از جمله مدیر، معاون، معلم، خدمتگزار و کارمند آموزش و پرورش در طول چهل سال عمر انقلاب اسلامی در جای جای ایران عزیزمان طعم این هدایا را چشیده اند.

 لیست اسامی شهدای ترور معلم

نام

نام خانوادگی

نام پدر

محل تولد

تاریخ تولد

شغل

تاریخ شهادت

نحوه شهادت

شهرشهادت

مکان شهادت

جنسیت

قنبر

ابراهیم اژدری

علی

آذربایجان غربی

1328/07/15

معلم

58/01/31

حمله مسلحانه

نقده

نقده

مرد

سالم علی

احمداتروش

علی

بوشهر

1335//

معلم

62/06/06

حمله مسلحانه

 

نامشخص

مرد

اسماعیل

احمدخانبیگی

میرزاعلی

تهران

1341/03/01

معلم

63/01/26

ترور

بانه

نامشخص

مرد

حبیب

احمدی دستجردی

عوض

آذربایجان غربی

1334/03/30

دبیر

61/07/26

حمله مسلحانه

ارومیه

نامشخص

مرد

غلامرضا

اسدی عرب

اسدالله

گلستان

1331/12/21

معلم

57/10/13

ترور

 

نامشخص

مرد

احمد

اسلام نیا

علی

مازندران

1335/10/04

معلم

60/06/31

حمله مسلحانه

قائمشهر

نامشخص

مرد

هدایت

اسلامی نیا

آقابرا

كرمانشاه

1331/01/02

مستخدمآموزشو

58/11/12

حمله مسلحانه

پاوه

نامشخص

مرد

محمدحسن

اكبری

محمدتقی

سمنان

1333/02/03

معلم

67/05/05

حمله مسلحانه

 

نامشخص

مرد

محمدحسین

الماسی

یحیی

كرمانشاه

1344/03/04

معلم

67/05/04

حمله مسلحانه

كرمانشاه

اسلام آباد

مرد

خسرو

امیرزادگان

جمشید

تهران

1316/08/12

معلم

65/04/23

حمله مسلحانه

اشنویه

اشنویه

مرد

حسن

امینی

سلیمان

آذربایجان غربی

1316/02/03

معلم

61/09/19

حمله مسلحانه

اشنویه

دهشمس

مرد

سهراب

امینی زاده

نادعلی

كرمان

1339/03/01

معلم

62/05/21

حمله مسلحانه

بوكان

بوكان

مرد

محسن

ایوبی

مسلم

تهران

1341/08/10

معلم

63/03/07

حمله مسلحانه

 

سقز

مرد

قاسم

آذرارجمند

غلامحسن

گیلان

1335/06/09

معلم

62/02/12

ترور

لنگرود

باغجزایری

مرد

حسین

آستانه پرست

غلامرضا

خراسان

1303/01/04

دبیر

60/05/31

ترور

مشهد

چه نو

مرد

احمد

آقابیگی

ارسلان

تهران

1342/11/02

معلم

67/05/05

حمله مسلحانه

 

نامشخص

مرد

رضا

آقاجانی

عباس

تهران

1328/02/01

معلم

73/03/30

بمب گذاری

مشهد

حرم مطهرامام رضا

مرد

ابراهیم

باباحاج یانی

محمدصالح

كردستان

1328/02/12

معلم

60/05/27

حمله مسلحانه

مریوان

پایگاه آریز

مرد

عبدالعلی

بابارضا

نجفعلی

گلستان

1333/02/01

دبیر

58/01/17

حمله مسلحانه

 

جنگگنبد

مرد

علی

بخت شكوهی

محمدحسین

آذربایجان شرقی

1326/02/09

معلم

57/11/25

حمله مسلحانه

ارومیه

ارومیه

مرد

علی

براتی

عزیز

كردستان

1334/06/13

معلم

59/10/17

ترور

سقز

نامشخص

مرد

علی محمد

بیان

حسین

قم

1334//

معلم

60/08/20

حمله مسلحانه

 

نامشخص

مرد

فرج الله

بیطالی

احمد

آذربایجان غربی

1338/07/01

معلم

67/06/02

حمله مسلحانه

ارومیه

سرو

مرد

جبار

بیگ رضایی

غلامحسین

كرمانشاه

1344/03/02

معلم

67/05/07

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

نامشخص

مرد

ابراهیم

بیگلری خورده چشمه

علیخان

كرمانشاه

1333/00/00

دبیر

58/09/19

ترور

صحنه

نامشخص

مرد

محمدرضا

بینا

عزیز

فارس

1337/01/20

معلم

60/12/04

حمله مسلحانه

مهاباد

نامشخص

مرد

علی اكبر

بیوك آقایی

اصغر

فارس

1339/07/20

معلم

59/12/04

حمله مسلحانه

دیواندره

گردنهدیواندره

مرد

مسعود

پازوكی

مصطفی

تهران

1339/03/04

معلم

67/05/06

حمله مسلحانه

 

اسلام آبادغرب

مرد

رضا

پاكدامن

باباخان

تهران

1305/05/06

مربی ورزشی

59/05/06

بمب گذاری

كرج

17متریمفتح

مرد

بهمن

پرویز

قادر

آذربایجان غربی

1341/06/19

معلم

61/06/20

واژگون شدن خودرو

پیرانشهر

ججلدیانوپسوه

مرد

اكبر

پناهنده

یدالله

كرمان

1342/07/24

معلم

59/10/30

حمله مسلحانه

كهنوج

سرگریچ

مرد

فریدون

تاجیك

شیرخان

تهران

1345//

معلم

67/05/05

حمله مسلحانه

 

اسلام آبادغرب

مرد

منصور

تقوی سقنددین كلایی

عین الله

مازندران

1334/05/01

معلم

61/01/03

ترور

تهران

خسهروردیجنوب

مرد

نادر

تقی پور

حسن

گیلان

1333/04/05

معلم

65/02/11

ترور

 

نامشخص

مرد

علی

تمری

مسلم

مازندران

1332/10/10

معلم

62/08/21

حمله مسلحانه

كامیاران

تنگهكالیمانگا

مرد

قربان

تیما

حاج علی

كرمانشاه

1343/03/01

آموزگار

66/06/24

حمله مسلحانه

 

نامشخص

مرد

سیدابراهیم

جدیدراهنما

سیدهادی

گیلان

1325/05/04

معلم

58/09/29

ترور

زاهدان

درعیدگاه

مرد

فاطمهصغری

جعفری

حسین

یزد

نامشخص

تدریس قرآن

61/04/11

بمب گذاری

یزد

مسجدملااسماعیل

زن

محمدحسن

جعفری

محمدحسین

خراسان

1336/06/10

معلم

63/06/05

بمب گذاری

تهران

راهاهن

مرد

مرتضی

جعفری

حسین

اصفهان

1341/01/30

معلم

62/08/02

حمله مسلحانه

مریوان

نامشخص

مرد

سیدرسول

جعفری فرد

اسماعیل

فارس

1337/01/05

معلم

61/04/14

حمله مسلحانه

شیراز

نامشخص

مرد

عباس

جلالی ورنام خواستی

گداعلی

تهران

1334/09/01

معلم

60/12/17

ترور

تهران

معلم

مرد

ابوالفضل

جلالیان دهقانی

عباس

خراسان

1339/12/27

معلم

63/04/01

حمله مسلحانه

سلماس

نامشخص

مرد

جلال

جلیزاوی

گرنیش

اهواز

1334

معلم

1387

ترور

اهواز

نامشخص

مرد

ابراهیمخلیل

جمیلی

محمدتقی

آذربایجان شرقی

1336/00/24

معلم

61/09/21

حمله مسلحانه

مهاباد

مهاباد

مرد

محمدحسین

جنیدی

محمدتقی

تهران

1313/07/01

معلم

64/08/06

حمله مسلحانه

مهاباد

مهاباد

مرد

عباس

چوپانی

مسیب

آذربایجان غربی

1335/12/01

كارمنداموزش پر

60/07/03

حمله مسلحانه

تكاب

نامشخص

مرد

محمود

حاتمی یزد

محمد

خراسان

1330/01/01

معلم

60/08/30

ترور

مشهد

چهارراه شهداء

مرد

عبدالرحیم

حاجی نوری

عیسی

مازندران

1337/03/06

معلم

61/01/08

ترور

تهران

پادگان لویزان

مرد

حسنعلی

حاجیان  پور

باقر

آذربایجان غربی

1337/03/20

معلم

58/05/28

حمله مسلحانه

بیجار

جاده تكابوسقز

مرد

سیدمحمودرضا

حایری

سیدمحمد

تهران

1342/01/15

معلم

60/11/15

ترور

تهران

جیحونمدرسهدخ

مرد

كرمعلی

حسن رضایی

فرمان

قزوین

1338/01/08

معلم

60/07/03

ترور

تهران

خیابان پاركوی

مرد

اسماعیل

حسین زاده

بخشعلی

آذربایجان غربی

1339/04/02

معلم

67/06/02

حمله مسلحانه

ارومیه

نامشخص

مرد

سیدمحمد

حسینی

سیدعلی اصغر

خراسان

1337/04/02

معلم

62/07/25

حمله مسلحانه

دیواندره

دیواندره

مرد

سیدمحمدتوفیق

حسینی

سیدصدیق

كردستان

1325/02/01

معلم

59/03/26

اعدام

سنندج

نامشخص

مرد

امیرهوشنگ

حسینی نژاد

سیدمرتضی

تهران

1339//

معاونت دبیرستا

60/12/03

بمب گذاری

تهران

میدانسپاه

مرد

فرامرز

حیدری

رشید

كرمانشاه

1344/12/10

معلم

67/05/05

حمله مسلحانه

 

نامشخص

مرد

غلاممهدی

خائفی

غلامحسین

فارس

1337/11/13

معلم

61/10/05

حمله مسلحانه

مریوان

تودارملا

مرد

جمشید

خداپرست

یعقوب

مازندران

1331/01/15

معلم

61/01/17

ترور

قائمشهر

نامشخص

مرد

حسنعلی

خیراندیش

اسماعیل

اصفهان

1339/04/09

معلم

60/09/08

حمله مسلحانه

دیواندره

نامشخص

مرد

نادر

خیرخواه

شعبان

گیلان

1322/01/04

معلم

60/09/07

ترور

ماسال

نامشخص

مرد

عباس

داداش زاده

حسن

آذربایجان غربی

1339/01/30

معلم

67/06/02

حمله مسلحانه

ارومیه

زیوه

مرد

ابراهیم

داودآبادی

محمدعلی

تهران

1334/03/10

دبیر

60/04/22

حمله مسلحانه

سردشت

سردشت

مرد

غلامرضا

داورزنی مقدم

محمدرضا

خراسان

1341/06/26

معلم

66/02/01

حمله مسلحانه

 

بانه

مرد

یزدانبخش

دهقان

خداقلی

فارس

1324/01/06

معلم

61/01/20

ترور

 

نامشخص

مرد

رضا

دینی

براتعلی

تهران

1340/08/04

معلم

65/04/18

حمله مسلحانه

سقز

نامشخص

مرد

علیرضا

رجبی

حسین

گلستان

1338/08/15

معلم

58/02/02

حمله مسلحانه

 

گنبد

مرد

خسرو

رحمان زاده

قادر

كرمانشاه

1327/06/05

معلم

59/08/01

حمله مسلحانه

پاوه

دواب

مرد

غلامرضا

رحمانی

علی اكبر

تهران

1339/03/04

معلم

60/07/05

ترور

تهران

خفلسطین

مرد

حسن

رحمتی

رضا

اصفهان

1339/01/02

معلم

62/06/28

حمله مسلحانه

بوكان

بوكان

مرد

فتح الله

رستم زاده

غلامحسین

فارس

1334/01/02

معلم

60/05/05

حمله مسلحانه

مریوان

نامشخص

مرد

محمدرضا

رضایی پندری

احمدعلی

یزد

1336/06/01

معلم

62/07/22

حمله مسلحانه

سنندج

سنندج

مرد

علی

ره آموز

براتمحمد

خراسان

1337/06/10

معلم

60/07/08

ترور

بجنورد

خیابان قیام

مرد

خسرو

ریاحی نظری

حسن

تهران

1324/04/26

دبیر

61/05/19

ترور

تهران

خبهارشیراز

مرد

امامبخش

ریگی

محمد

سیستان و بلوچستان

1331/12/09

دبیر

58/05/16

حمله مسلحانه

خاش

جاده ایرندگان

مرد

عبدالله

زارعی

عبدالكریم

كردستان

1334/01/03

معلم

59/10/17

حمله مسلحانه

سقز

نامشخص

مرد

محمود

زارعی

عین الله

همدان

1351/04/01

آموزگار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

چارزبر

مرد

سجاد

سپهوندبیرانوند

علی اكبر

لرستان

1346/09/01

آموزگار

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

اسلام آبادغرب

مرد

ایرج

ستاریان

خلیل

كردستان

1339/01/23

معلم

61/07/21

اعدام

سقز

نامشخص

مرد

علی

سرحدی

كریم

تهران

1324/09/09

دبیر

59/03/01

ترور

سقز

نامشخص

مرد

محمدرضا

سلیمانی كهره

یارگه

كرمانشاه

1338/10/22

معلم

63/06/29

حمله مسلحانه

 

نامشخص

مرد

احمد

سلیمی

محمدطاهر

كرمانشاه

1329/03/01

معلم

65/03/09

حمله مسلحانه

پاوه

سركران

مرد

سکينه

سندکل

عباسعلي

کلوخي زابل

1358

معلم

24/9/89

انتحاری

(تاسوعاي چابهار)

چابهار

زن

علیرضا

شفیع نیا

كریم

كرمانشاه

1335/05/07

معلم

60/06/21

حمله مسلحانه

كرمانشاه

نامشخص

مرد

ابوالمعالی

شهیدی

میرزانصرالله

تهران

1306/12/05

معلم

58/04/14

حمله مسلحانه

بیجار

جاده بیجار

مرد

برهانالدین

شیبت الحمدی

مهدی

تهران

1311/04/15

دبیر

63/09/07

حمله مسلحانه

 

سقز

مرد

بیتاله

شیرزاد

یوسف

گیلان

1329/01/01

معلم

60/09/07

ترور

ماسال

مهدیخان

مرد

محمد

صادقی

فضل الله

خراسان

1352/03/24

دبیری

73/03/30

بمب گذاری

مشهد

حرم امامرضا(ع

مرد

مهدی

صادقی

غلامرضا

خراسان جنوبی

1359

دبیر

7/3/88

انتحاری

زاهدان

نامشخص

مرد

عین الله

صادقی نیاركی

امیر

تهران

1323/02/05

معاون مدرسه

60/04/07

بمب گذاری

تهران

حزبجمهوریاسل

مرد

رضا

صالحی

محمدحسین

تهران

1336/06/01

معلم

65/04/23

حمله مسلحانه

اشنویه

جاده اشنویهنق

مرد

امیر

صفایی فر

الهكرم

تهران

1342/01/28

دبیر

63/08/13

حمله مسلحانه

سقز

نامشخص

مرد

احمد

ضیایی

محمد

همدان

1336/07/09

معلم

67/05/05

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

اسلام آبادغرب

مرد

محمد

طالبیان

حسین علی

همدان

1316/10/07

دبیر

70/01/12

حمله مسلحانه

قصرشیرین

قصرشیرین

مرد

یوسفعلی

عباس زاده

علی اشرف

كردستان

1330/04/10

معلم

59/04/05

حمله مسلحانه

تكاب

نامشخص

مرد

قادر

عبدالله پور

قرنی

آذربایجان غربی

1315/01/07

دبیر

62/03/16

ترور

مهاباد

حومه مهاباد

مرد

حسن

عبدالله زاده

حسین

آذربایجان غربی

1332/09/10

معلم

59/01/10

حمله مسلحانه

ماكو

ماكو

مرد

نورمحمد

عبداللهی

مصریجان

سیستان و بلوچستان

1337/09/02

معلم

69/12/19

ترور

ایرانشهر

نامشخص

مرد

علی

عبدلی زاده

غلام

هرمزگان

1335/04/27

معلمدانشجو

60/11/18

ترور

بندرعباس

چهارراه مرادی

مرد

مرتضی

عزتی

حجت الله

زنجان

1338/05/01

معلم

60/05/15

ترور

زنجان

پشتپمپ بنزین

مرد

جواد

علی زاده

علی اكبر

كرمانشاه

1342/11/08

معلم

67/05/06

حمله مسلحانه

 

نامشخص

مرد

محمد

غفاری

مرتضی علی

تهران

1340/07/04

معلم

63/12/21

بمب گذاری

تهران

نمازجمعه  تهران

مرد

حمید

غیبی

ابراهیم

تهران

1341/09/27

معاون دبیرستان

63/02/02

ترور

تهران

خگلبرگ

مرد

سعداله

فاریابی

ابراهیم

كرمان

1333/07/01

معلم

60/03/18

حمله مسلحانه

مهاباد

مهاباد

مرد

غلامرضا

فتاحی

محمدرضا

تهران

1342/02/10

معلم

61/03/22

حمله مسلحانه

 

كامیاران

مرد

تقی

فراتی

علی اكبر

سمنان

1332//

معلم

63/04/14

حمله مسلحانه

 

نامشخص

مرد

محمدهادی

فرج فهیمی

محمدطاهر

مازندران

1344/10/03

معلم

65/07/17

حمله مسلحانه

مریوان

مریوان

مرد

كمیل

فرزانگان

ابوالقاسم

اصفهان

1317/08/22

مدیرمدرسه

62/02/12

ترور

شهرضا

خحكیمصهبا

مرد

احمد

فضلی

حسین

سمنان

1335/06/04

معلم

67/05/05

حمله مسلحانه

 

نامشخص

مرد

مهدی

فضلی

حسین

سمنان

1339/10/23

معلم

67/05/05

حمله مسلحانه

 

نامشخص

مرد

حسین

فیروزیان

یحیی

تهران

1334/01/06

معلم

61/02/21

ترور

تهران

مسجدبابالحوائ

مرد

حمزه

قادر پوراقدم

احمد

آذربایجان غربی

1326/02/29

معلم

58/04/04

حمله مسلحانه

مهاباد

حومه مهاباد

مرد

مسعود

قصری

محمدسعید

كردستان

1323/01/04

دبیر

60/09/08

ترور

سنندج

نامشخص

مرد

رسول

قنبری

عبدالعلی

گیلان

1334/01/02

معلم

60/08/22

ترور

طوالش

منزل

مرد

محمدمهدی

قنبریان

عبدالحسین

سمنان

1336/01/01

كارمندآموزش وپ

67/05/04

حمله مسلحانه

 

نامشخص

مرد

مجید

كاظم

علی اصغر

تهران

1341/11/01

معلم

61/06/24

حمله مسلحانه

بانه

نامشخص

مرد

احمد

كاكویی

شیرمحمد

تهران

1334/01/02

دبیر

60/06/27

ترور

قائمشهر

نامشخص

مرد

عزت الله

كریمی

محمدشریف

كرمانشاه

1331/10/10

معلم

59/07/30

حمله مسلحانه

 

نامشخص

مرد

علی اصغر

كریمی

حسین

فارس

1343/09/28

معلم

65/04/03

حمله مسلحانه

مهاباد

مهاباد

مرد

محمدتقی

كشاورز

ابراهیم

فارس

1342/06/01

معلم

66/08/15

حمله مسلحانه

مهاباد

نامشخص

مرد

تیمور

گرامی

نعمت

كرمانشاه

1343/03/01

معلم

67/05/03

حمله مسلحانه

 

نامشخص

مرد

حسین

گلزاری

حمدالله

تهران

1340//

معلم

63/07/17

حمله مسلحانه

مریوان

مریوان

مرد

حیدر

گودرزی

ملك

فارس

1339/01/05

معلم

62/05/01

حمله مسلحانه

ارومیه

نامشخص

مرد

قربانعلی

گورتانیان نژاد

حسن

اصفهان

1333/05/02

معلم

62/03/04

حمله مسلحانه

 

نامشخص

مرد

محمد

لالی

رحمت الله

تهران

1334/04/01

معلم

60/05/21

ترور

تهران

نامشخص

مرد

جواد

مالكی قمی

حسن

تهران

1331/03/22

معلم

60/04/07

بمب گذاری

تهران

حزبجمهوری

مرد

غلامحسین

مجدیان

كریم

خوزستان

نامشخص

دبیر

62/01/17

ترور

 

نامشخص

مرد

سیدمحمود

مجیدی

سیدرجب

مركزی

1332/06/03

معلم

59/08/17

حمله مسلحانه

ارومیه

نامشخص

مرد

صفدر

محمدی

علی

كرمانشاه

1336/11/03

معلم

61/08/15

حمله مسلحانه

كامیاران

كامیاران

مرد

علی محمد

محمودی

محمدعلی

مركزی

1334/03/03

معلم

60/07/09

حمله مسلحانه

 

نامشخص

مرد

بیژن

مدافع

فیض اله

گیلان

1337/04/22

معلم

62/01/25

ترور

لاهیجان

نامشخص

مرد

عبدالكریم

مصطفی پورآذر

قادر

آذربایجان غربی

1305/04/07

روحانی معلم

61/01/02

ترور

مهاباد

داخل شهر

مرد

مرتضی

مطهری

محمدحسین

تهران

1299//

استاد دانشگاه

58/02/13

ترور

تهران

جلودرخدكترسحا

مرد

علی

مظفر

رحمخدا

تهران

1337/07/05

معلم

67/05/06

حمله مسلحانه

 

اسلام آبادغرب

مرد

حسین

مظفری

رضا

مازندران

1335/03/01

معلم

61/01/17

ترور

قائمشهر

جاده قادیكلا

مرد

محمد

مفتح

محمود

تهران

1307/01/09

استاد دانشگاه

58/09/27

ترور

تهران

دانشگاه الهیات

مرد

اكبر

مقصودی

اصغر

همدان

1323/12/16

معاون آموزش وپ

60/09/08

ترور

همدان

بلوارشهیدمدنی

مرد

احمد

ملكی

محمدحسین

لرستان

1338/01/03

معلم

67/05/06

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

نامشخص

مرد

محمود

موذن

محمدعلی

فارس

1337/06/29

معلم

59/12/04

حمله مسلحانه

سردشت

سردشت

مرد

سیدمحمد

موسوی

سیدیحیی

مركزی

1342/03/20

دبیر

64/04/04

حمله مسلحانه

 

نامشخص

مرد

ایوب

میرزایی

یوسف

گیلان

1334//

معلم

60/07/28

ترور

رضوانشهر

مدرسهشهیدایوب

مرد

محمد

نامدارمرادی

خدامراد

كردستان

1315/06/18

دبیر

60/12/04

ترور

سنندج

خفردوسی

مرد

محمود

ندری

ملكرضا

لرستان

1344/12/03

آموزگار

66/07/07

حمله مسلحانه

بوكان

نامشخص

مرد

محمدحسن

نظری

خلیل

مازندران

1331/03/10

معلم

60/06/16

ترور

قائمشهر

شهدایمحله

مرد

یوسف

نظری نوكنده

حجت

گلستان

1301/04/20

معلم

62/06/26

حمله مسلحانه

 

مریوان

مرد

عبدالحسین

نوریان

حسین

خراسان

1324/04/01

دبیر

60/06/01

ترور

بجنورد

خیابان 17شهر

مرد

پرویز

نیكروان

محمدعلی

تهران

1318/02/11

مدیر

58/03/10

ترور

خرمشهر

خرمشهر

مرد

حبیب

هادیلو

شعبانعلی

زنجان

1342/02/05

معلم

62/04/29

حمله مسلحانه

بانه

نامشخص

مرد

قاسم علی

هدایت كلیشادی

عباسعلی

اصفهان

1334/01/10

معلم

61/04/28

ترور

تهران

نامشخص

مرد

محمدحسین

واعظی

حبیب الله

زابل

1334

دبیر

25/12/84

راهبندان جاده

زاهدان-زابل

تاسوکی

مرد

سیدحسین

وزیری ثانی

سیدرضا

گلستان

1345/06/01

معلم

66/06/16

حمله مسلحانه

 

نامشخص

مرد

اقبال

وطنخواه

عبدالله

كردستان

1332/02/17

كارمندآموزش وپ

63/01/26

ترور

بانه

جاده روستا

مرد

رجبعلی

ولی پور

غلامعلی

مازندران

1340/10/07

معلم

62/09/07

حمله مسلحانه

مریوان

مریوان

مرد

كرمعلی

یازرلو

عباسعلی

گلستان

1336/05/05

معلم

60/08/12

حمله مسلحانه

مریوان

مریوان

مرد

اسدالله

یاوری روشن

حبیب الله

همدان

1345/02/16

معلم

66/05/12

حمله مسلحانه

بانه

نامشخص

مرد

سعید

یزدانی

ولی الله

خراسان

1341/09/15

معلم

60/05/29

ترور

بجنورد

بجنورد

مرد

امان اله

یوسفی

نصرالله

فارس

1323/06/04

معلم

61/01/20

ترور

ممسنی

نامشخص

مرد

علی اصغر

یوسفی فشنگی

ولی الله

تهران

1337/07/8

معلم

62/05/22

حمله مسلحانه

اسلام آبادغرب

جاده اسلام آباد

مرد

kenare.ir

انتهای پیام/

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تازه ترین اخبار