خلبان حسین لشگری بعد از هجده سال اسارت در سال 1377 شمسی، به عنوان آخرین اسیر ایرانی به کشور بازگشت و در بحبوحه‌ی سال ۸۸، در حالی‌که فقط ۵۷ سال سن داشت بر اثر صدمات وارده در دوران اسارت به شهادت رسید.