نوجوانان پایین محله کردکوی به منظور پرکردن اوقات فراغت خود و همچنین کمک به اهالی محل “آژانس باربری دوچرخه ای” راه‌اندازی کردند.

به گزارش کناره، 5 دوست نوجوان پایین محله کردکوی به منظور پرکردن اوقات فراغت خود و همچنین کمک به اهالی محل در حمل و نقل کالا و خدمات این آژانس را راه اندازی کردند.

این آژانس دارای یک مدیر با شماره همراه مشخص و دارای 4 دوچرخه سوار می باشد.

درحال حاضر حوزه فعالیت آنان پایین محله شهر کردکوی است که احتمال دارد افزایش یابد.

آنان جابجایی کالا و انواع خدمات (گرفتن نان، ماست، پنیر و ….) را در حوزه فعالیت خود عنوان کردند.

این نوجوانان با این اقدام خود “خواستن توانستن است” را به خوبی معنا کردند.

 

000000

00000

000

0000