رئیس جمهور عصر امروز دیداری با اعضای تیم مذاکره کننده و خانواده هایشان داشت. حجت الاسلام روحانی در پایان این دیدار یک جلد کتاب به اعضای تیم مذاکره کننده هدیه داد.

.

.

 پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری