با تصویب کارگروه حقوق شهروندی دادگستری گلستان صاحبان وسایل نقلیه توقیفی یک ماه فرصت دارند برای تعیین تکلیف وسایل نقلیه خود به پارکینگ ها مراجعه کنند.

به گزارش کناره ،رئیس کل دادگستری گلستان گفت: تحمیل هزینه های سنگین نگهداری و جرائم بیمه ای به مالک وسیله نقلیه از یک سو و خسارت های ناشی از آب و هوا مانند  سوختگی رنگ، زنگ زدگی ، تخریب لاستیک ها، پوسیدگی صندلی و سوختن رنگ داشبورد و پوسیدگی سیم کشی ها از عوارض ناشی از حضور طولانی مدت وسایل نقلیه در پارکینگ هاست .

هادی هاشمیان افزود: در راستای حفظ حقوق شهروندی و لزوم حمایت از اموال و مالکیت شهروندان ،  دادستان ها موظفند تا دو ماه وضعیت پارکینگ ها را ساماندهی کنند.

هاشمیان گفت: کسانی که وسایل نقلیه آنان توقیف شده است یک ماه از تاریخ  اعلام این خبر فرصت دارند برای تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی خود به پارکینگ ها مراجعه کنند.

جزئیات دستورالعمل نحوه واگذاری وسایل نقلیه موتوری توقیفی در ادامه آمده است ؛

ماده 1- وسایل نقلیه که دارای شرایط زیر می باشند پس از ابلاغ به مالکین یا متصرفین از طریق رسانه های جمعی و اطلاع رسانی عمومی به هر نحو ممکن، چنانچه مالک یا متصرف ظرف یکماه جهت تعیین تکلیف وسیله نقلیه مراجعه نماید با انجام فرایند اوراق از سوی نیروی انتظامی در محل پارکینگ ها با احراز هویت به مالک یا متصرف با تنظیم صورتجلسه تحویل می گردد.

1-1-موتورسیکلت  فاقد سند مالکیت و فاقد پلاک که غیر قابل بیمه کردن می باشد.

1-2-موتورسیکلت دارای پلاک قدیمی که غیر قابل بیمه کردن می باشد.

1-3-وسایل نقلیه (شامل موتورسیکلت و خودرو) که به دلیل تصادفات شدید و یا سوختگی غیر قابل بازسازی بوده و از نظر کارشناسان اوراق یا اسقاطی هستند.

1-4-موتورهای سه چرخ و گاری های یدکی موتورسیکلت که غیر قابل شماره گذاری می باشند و امکان بیمه شخص ثالث آنها وجود ندارد.

1-5-موتور سیکلت هایی که طبق نظر کارشناسان به لحاظ توقف طولانی مدت در پارکینگ های عمومی فرسوده و غیر قابل بهره برداری می باشند.

ماده 2-در صورتی که مالک یا متصرف وسایل نقلیه موضوع ماده 1 دستورالعمل، ظرف مدت یکماه از تاریخ اعلان عمومی جهت تعیین تکلیف مراجعه ننمایند با توجه به اینکه نگهداری وسایل مذکور دارای هزینه نامتناسب بوده و موجب خرابی و فرسودگی وسیله نقلیه می گردد لذا مقرر شد تا در اجرای ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی با دستور دادستان مرکز استان بصورت تجمیعی ارزیابی شده سپس با دعوت از چندین شرکت اسقاط به بالاترین قیمت فروخته شده و وجه آن به حساب سپرده دادگستری پس از کسر هزینه های مربوطه واریز شود تا درصورت مراجعه مالک ظرف شش ماه به حساب مالک یا متصرف پرداخت شود و در صورت عدم مراجعه به ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره ) واریز گردد.

تبصره: کارگروهی مرکب از نماینده دادستان و پلیس راهور در شناسایی موتور سیکلت ها و شمول هریک از آن ها بر مصادیق اعلامی و جلوگیری از تبانی بر روند انجام کار نظارت و گزارش های نظارتی تنظیم و به دادستان مرکز استان گزارش می گردد.

ماده 3- در رابطه با خودروهای توقیفی موجود در پارکینگ های استان که مربوط به خودروهای لیزینگی می باشندکه به دلیل بدهی به شرکت های لیزینگ توقیف می باشند و شرکت های موصوف هیچ اقدامی برای تعیین تکلیف این خودروها انجام نداده اند مقرر شد موضوع از طریق محاکم توقیف کننده بررسی و توقیف این گونه خودروها از طریق ثبت در سامانه سراسری راهور جهت جلوگیری از نقل و انتقال و توقیف از طریق سپردن به حافظ جهت جلوگیری از فرسودگی خودروها صورت گیرد و مراجع قضائی چنین خودروهایی را با حفظ حقوق توقیف کننده برابر قانون اجرای احکام مدنی از پارکینگ ها رفع توقیف و تحویل حافظ می نمایند ولی در سامانه راهور همچنان توقیفی باقی بماند.

ماده4-در خصوص موتور سیکلت هایی که مدت بیش از دو ماه در پارکینگ بوده و به لحاظ اینکه راننده فاقد گواهینامه بوده و یا مالک توان بیمه کردن وسیله را ندارد مقرر شد تا موتور سیکلت با اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم استفاده تا زمان اخذ گواهینامه یا بیمه نمودن به مالک و یا متصرف تحویل شود.

ماده5- دوچرخه های توقیفی موجود در پارکینگ ها که فاقد سند فروش می باشند به متصرف مربوط به دستور مقام قضائی با تنظیم صورت مجلس تحویل شود.

ماده 6- خودروهای توقیفی که به لحاظ شکایت از پلاک در پارکینگ ها متوقف می باشند لازم است پلیس راهور پلاک خودرو را فک و اتومبیل با تنظیم صورت مجلس به مالک یا متصرف قانونی تحویل شود.

ماده 7- وسایل نقلیه که به لحاظ اعطای نیابت از واحدهای قضائی داخل استان یا خارج استان در پارکینگ ها متوقف می باشد چنانچه توقف به لحاظ پلاک باشد طبق ماده 6 اقدام شود در غیر اینصورت مراتب سریعاً از سوی پلیس راهور به دادستان و یا رئیس دادگستری مربوطه اعلام تا نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام شود.

ماده8-ضوابط مربوط به هزینه های پارکینگ و هزینه های حمل و شرایط ترخیص به قرار زیر می باشد:

الف- هزینه پارکینگ موتور سیکلت های توقیفی روزانه مبلغ هزارتومان محاسبه می شود و در هر حال با هرمیزان سابقه توقیف هزینه پارکینگ، از سقف دویست هزارتومان بیشتر نخواهد شد.

ب- هزینه پارکینگ خودروهایی که کمتر از 6 ماه توقیف بوده اند؛ به شرح زیر می باشد:

نوع خودرو

هزینه

سواری

به ازای هر روز 3/000 تومان

کامیونت

به ازای هر روز 5/000  تومان

کامیون

به ازای هر روز 8/000 تومان

 

هزینه پارکینگ خودروها از ماه ششم به بعد، به شرح نرخ فوق و 40 درصد تخفیف محاسبه می گردد و در هر حال، با هر میزان سابقه توقیف، هزینه پارکینگ از مبالغ زیر بیشتر نخواهد شد:

نوع خودرو

سقف هزینه با هر میزان سابقه توقیف

سواری

1/800/000 تومان

کامیونت

2/800/000 تومان

کامیون

3/800/000 تومان

 

تبصره: وجود خلافی مانع رفع توقیف نبوده و تعهد نامه ای از مالک اخذ که نسبت به تعیین تکلیف خلافی ها اقدام نماید و چنانچه اعتراضی دارد از طریق کمیسیون مربوطه اقدام نماید.

ماده 9- این دستورالعمل در 9 ماده در تاریخ  1399/03/20 به تصویب رئیس کل دادگستری استان رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تازه ترین اخبار