مدیرکل راه‌آهن شمال شرق ۲ کشور گفت که بازرسان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) امروز سه‌شنبه ایستگاه ۸۱ ساله راه‌آهن بندرترکمن را برای ثبت جهانی شدن، مورد برررسی و ارزیابی قرار دادند.

به گزارش کناره  ، مهدی عبدالکریم زاده اظهار داشت: پس از اتمام بازدید و ارزیابی نماینده یونسکو، مراحل ثبت جهانی این ایستگاه سرعت بیشتری خواهد گرفت.

وی اظهارداشت: این ایستگاه به عنوان بخشی از راه‌آهن سراسری بندرترکمن به بندر امام خمینی در سال  ۱۳۹۷ و با شماره ۳۱۹۰۶ ثبت ملی شد.

 به گزارش ایرنا ایستگاه راه‌آهن بندرترکمن در سوم شهریور ۱۳۱۷ با مساحت دو هکتار و در فضایی بیش از ۴۲ هکتاری در حاشیه دریای خزر به‌ عنوان شمالی‌ترین ایستگاه راه‌آهن سراسری ایران افتتاح شد.

پیوستگی و یکپارچگی معماری ساختمان ایستگاه‌های راه‌آهن ایران در دوره پهلوی اول برگرفته از زبان مشترک معماری این دوره و بر اساس ویژگی‌های ناشی از سبک رایج مانند بهره‌گیری از الگوهای معماری نئو کلاسیک اروپا، معماری آلمان و معماری دوره باستان ایران و تلفیق آن با ویژگی‌های معماری بومی هر منطقه، از شمال تا جنوب ایران قابل مشاهده است.

انتهای پیام/