رعیت گفت: طرح حمایتی شناسایی و تدوین میراث سنتی مناجات خوانی از سوی اقوام مختلف در استان گلستان اجرا می شود.

به گزارش کناره، «محمد رعیت»  گفت: به منظور شناسایی و تدوین میراث سنتی مناجات خوانی در استان از سوی اقوام مختلف، مناجات های اقوام گلستان ثبت می شوند.

رئیس اداره قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان افزود: این طرح در راستای حمایت از مناجات خوانان استان گلستان و گردآوری این مناجات ها در این اداره اجرا می شود.

وی تصریح کرد: اگر افراد ساکن در روستاها و اقوام، سنت و مناجات خاصی دارند می توانند به دفتر قرآن و عترت مراجعه کنند تا نسبت به تدوین این موارد اقدام شود.

انتهای پیام/