بر اساس نتایج غیر رسمی،نمایندگان استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری تعیین شدند.

 بر اساس اعلام نتایج غیر رسمی در استان گلستان، نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری تعیین شدند.

بر اساس این گزارش، "آیت الله نور مفیدی و سید عبدالهادی شاهرودی" کرسی مجلس خبرگان رهبری را از آن خود کردند.

گفتنی است استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری ۲ کرسی دارد.

 

منبع:کاسب امین